/* end top */

Vzdělávání a stáže

Společným cílem našich vzdělávacích aktivit je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s tématem paliativní péče. Jednou ze stěžejních aktivit je regionální konference, poprvé pořádaná v roce 2017. Místem našeho setkávání jsou Pardubice, zde v dopoledním a odpoledním bloku nabízíme vhled do paliativní problematiky očima členů multidisciplinárního týmu, představujeme profese i organizace, se kterými při provázení rodin spolupracujeme.

Šíříme povědomí o specifických potřebách těchto dětí a jejich rodin, aktivně vystupujeme na konferencích zaměřených na dětskou problematiku. Jako nezbytnou vidíme spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi.

Stáže

Jsme organizace, která začala poskytovat paliativní péči v roce 2017. Naše zkušenosti nejsou tak bohaté jako např. MH Ondrášek, Cesta domů nebo Nejste sami. Přesto, rádi předáme to, co jsme se zatím naučili. Pokud máte zájem o stáž napište energeia@energeia.cz

 

II. regionální konferenci dětské paliativní péče v Pardubicích - informace zde


I. regionální konference dětské paliativní péče - informace zde