/* end top */

Komu 

Nabízíme dětskou paliativní péči od narození do 19 ti let věku. Tato péče je primárně určená dětem s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním v jejich vlastním sociálním prostředí. Naší spádovou oblastí jsou Pardubický a Královéhradecký kraj. Obrátit se na nás může rodina již dlouhodobě pečující nebo rodina jejíž dítě prodělává akutní léčbu.   

 

Jak 

Péče probíhá ve vlastním sociálním prostředí. Rodině a dítěti nabízíme péči celého týmu – sestra, lékař, sociální pracovník, fyzioterapeut, psycholog i duchovní. U Vás doma podrobně projdeme Vaše přání. Rozsah péče je nastaven individuálně dle aktuální potřeby rodiny, s ohledem na zdravotní stav dítěte i s přihlédnutím k dostatečným kapacitním a odborným možnostem poskytovatele. 

 

Příklady péče

  •   Pomoc s adaptací rodiny po propuštění z nemocnice – návštěvy sester mohou být každý den až 90 minut.
  •   Péče intenzivní poskytovaná 2 x týdně na 4 hodiny.
  •   Péče akutní při zhoršení stavu zahrnující i sesterskou pohotovostní službu.