/* end top */

Komu 

Nabízíme obecnou dětskou paliativní péči od narození do 19let věku. Tato péče je primárně určená dětem s diagnostikovaným život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním. Naší spádovou oblastí jsou kraj Pardubický, Královéhradecký, Středočeský a Kraj Vysočina. Podmínkou je bydliště v dojezdové vzdálenosti 60 minut od Heřmanova Městce. Obrátit se na nás může rodina již dlouhodobě pečující nebo rodina jejíž dítě prodělává akutní léčbu.   

 

Jak 

Péče probíhá ve vlastním sociálním prostředí. Rodině a dítěti nabízíme péči celého týmu – sestra, sociální pracovník, fyzioterapeut, psycholog i duchovní. U Vás doma podrobně projdeme Vaše přání.

Rozsah služeb je dán potřebou rodiny a našimi časovými i kapacitními možnostmi. Nastavuje se individuálně s konkrétní kmenovou sestrou. Případné žádosti o služby mimo tento rozsah, jsou předmětem výjimky.

 

Odlehčovací režim zdravotních služeb


Plánovaná návštěva sestry až 2x v týdnu až 4 hodiny v provozní době 8 –19 hodin, nahrazení přítomnosti pečující osoby.


Adaptační režim zdravotních služeb při přechodu z nemocnice do domácího prostředí


Plánovaná návštěva sestry o délce až 90 minut denně v provozní době 8 –14 hodin za přítomnosti pečující osoby.


Intenzivní režim zdravotních služeb při zhoršení stavu


Plánovaná návštěva sestry o délce až 90 minut denně v provozní době 8 –14 hodin za přítomnosti pečující osoby.


 
 
Mimo provozní dobu našeho zařízení kontaktujte praktického lékaře, případně pohotovostní nebo záchrannou službu.